ยื่นภาษีออนไลน์ ยื่นครั้งแรกได้ง่ายๆ ทำได้ด้วยตัวเอง

income-tax

ทุกๆ ต้นปี มนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ไม่ว่าเงินที่ได้รับจะถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีหรือไม่ก็ตาม ต้องทำหน้าที่ความเป็นพลเมืองในประเทศไทย นั่นก็คือการยื่นภาษีเงินได้ประจำปีและการชำระภาษีตามข้อกำหนด หลายๆ คนคงยังไม่เข้าใจความหมายโดยแท้จริงของการยื่นภาษีใช่มั้ย ?? บางคนก็เพิ่งเป็นเด็กจบใหม่ที่เพิ่งได้เข้ามาทำงาน คงเกิดข้อสงสัยในใจ หนูต้องยื่นด้วยหรอคะพี่ ?
รวมถึงบางคนที่ทำงานมาตลอดยื่นไปทุกๆ ปี ก็ยื่นตามๆ คนอื่นเขายื่นกัน และแน่นอนแอดก็เป็นหนึ่งในนั้น
ที่ต้องมาหาคำตอบว่า ยืนภาษีคืออะไร ใครต้องยื่นบ้าง ยื่นแล้วได้อะไร

วันนี้แอดเลยรวบรวม ค้นคว้าหาข้อมูล หลากหลายแหล่ง มาให้คำตอบพวกเราทั้งหมดแล้วที่นี่ วิธียื่นภาษีของปี 2666 ที่ต้องยื่นในปี 2567 แบบง่ายๆ เข้าใจแบบแจ่มแจ้งงง

ยื่นภาษีออนไลน์ของปี 2566

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับคำว่าภาษีก่อน ภาษีคือ เงินที่รัฐบาลบังคับเก็บจากประชาชน และองค์กรภาคเอกชน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ของส่วนรวม โดยไม่มีสิ่งตอบแทนแก่ผู้เสียภาษี ซึ่งรัฐบาลจะนำเงินภาษีของประชาชนไปอำนวยความสะดวกของโครงสร้างพื้นฐาน อย่างเช่น โรงพยาบาล ถนน โรงเรียน ฯลฯ

ยื่นภาษีเงินได้แบบบุคคลธรรมดา

ผู้มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ บุคคลซึ่งมีเงินได้เกิน 120,000 บาท/ปี ทั้งบุคคลธรรมดาและผู้ถึงแก่ความตาย แบ่งตามประเภทเงินได้และสถานะดังนี้

 • เงินเดือนเพียงอย่างเดียว สถานะ : โสด 120,000 บาท สถานะ : สมรส 220,000 บาท

 • เงินได้ประเภทอื่น สถานะ : โสด 60,000 บาท สถานะ : สมรส 120,000 บาท

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคืออะไร และ ภ.ง.ด.90 กับ ภ.ง.ด.91 ต่างกันยังไง

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีดังนี้

 • ภ.ง.ด.90 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้ที่มีรายได้อื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เช่น ค้าขายแบบบุคคลธรรมดา หรือเงินปันผล

 • ภ.ง.ด.91 แบบแสดงรายการ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา สำหรับผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือน โดยไม่มีรายได้เสริมจากแหล่งงาน หรือรายได้อื่น เช่น พนักงานบริษัทที่รับเงินค่าจ้างเพียงอย่างเดียว

 • ภ.ง.ด.94 แบบชำระภาษีบุคคลธรรมดา ตามกฎหมายกำหนดเอาไว้ บุคคลใดที่มีเงินได้ตามมาตรา 40(5) – 40(8) โดยใช้ยื่นกลางปี

 • ภ.ง.ด.95 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับคนต่างด้าวผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

แล้วจะยื่นภาษีได้ถึงวันที่เท่าไหร่กันล่ะ แน่นอนตอนนี้การยื่นภาษีไม่ยากเย็นเหมือนแต่ก่อนอีกต่อไป
เพราะเราสามารถยื่นแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ กรมสรรพากร ได้ตั้งแต่วันนี้ 9 เม.ย. 2567
ส่วนกรณีผู้ที่จะยื่นเอกสาร เสียภาษีแบบกระดาษ ก็สามารถยื่นได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

แต่ก่อนที่จะยื่นภาษี เราต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม จะได้ไม่ตกหล่นและไม่เสียสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี

เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นภาษีออนไลน์

 1. เอกสารแสดงรายได้ ได้แก่ หนังสือรับรองเงินเดือน (ใบ 50 ทวิ) จากนายจ้าง โดยจะเป็นเอกสารที่แสดงถึงรายได้รวมทั้งปี หลังจากหักชำระกองทุน หรือเงินทุนสำรองต่าง ๆ

 2. รายการลดหย่อนภาษี ที่รวบรวมไว้ตลอดทั้งปี แบ่งเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน

 • กลุ่มภาระส่วนตัวและครอบครัว เช่น ค่าเลี้ยงดูบิดามารดา บุตร

 • กลุ่มการออมและลงทุน เช่น

                   – กองทุน RMF/SSF
                   – ประกันชีวิตแบบบำนาญ
                   – ประกันสุขภาพของตัวเองและพ่อแม่
                   – เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • กลุ่มบริจาค เช่น ใบอนุโมทนาบุญ

 • กลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น เอกสารกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย, Easy E-Receipt

วิธีการยื่นภาษีออนไลน์ง่ายๆ ทำได้ด้วยตัวเอง

ไม่ยากอย่างที่คิด เพียงเรากดเข้าเว็บไซต์ กรมสรรพากร (www.rd.go.th) ก็สามารถทำการยื่นภาษีทางระบบออนไลน์ได้เลย ขั้นตอนง่ายๆ มีดังนี้

1. พอเข้าเว็บไซต์กรมสรรพากรในหน้า E-Filing แล้ว จะเจอหน้านี้ที่เขียนว่า ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 66 (สามารถยื่นได้ตังแต่วันนี้ – 9 เมษายน 2567) คลิกเข้าไปที่ ยื่นออนไลน์

2. สำหรับใครที่เคยยื่นภาษีแล้วให้เราคลิกที่ ยื่นแบบออนไลน์ แต่สำหรับใครที่ไม่เคยยื่นภาษีเลย ยื่นภาษีเป็นครั้งแรก ให้ทำการคลิกที่ สมัครสมาชิก

e-filing-tax
อ้างอิงจาก : กรมสรรพากร

3. พอเราเข้ามาที่หน้าสมัครสมาชิกแล้ว เราจะต้องลงทะเบียนโดยระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขบัตรประชาชนนั่นเอง จากนั้นจะมีให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงการตั้งค่า Password ต่างๆ ของตัวเอง

E-filing-tax-register
อ้างอิงจาก : กรมสรรพากร

4. หากกรอกข้อมูลเสร็จแล้วเราก็สามารถ คลิกเข้ามาที่ เข้าสู่ระบบ ได้เลย จะเจอกับหน้านี้ เราก็สามารถกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรหัส (Password) ที่เราตั้งไว้ได้เลย

the revenue department
อ้างอิงจาก : กรมสรรพากร

5. จากนั้นเมื่อคลิกเข้าสู่ระบบมาแล้ว จะมีการรักษาความปลอดภัยอีกขั้นโดยการให้ส่ง OTP (One Time Password) ผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ได้แจ้งไป

efiling-login
อ้างอิงจาก : กรมสรรพากร

6. เมื่อทำการกรอกรหัส OTP เรียบร้อย ก็จะเข้าสู่หน้าของการยื่นแบบภาษี ซึ่งแบบที่เราจะยื่นก็คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 แล้วคลิกที่ ยื่นแบบ

ยื่นภาษีของฉัน

7. เราจะทำตามลำดับขั้นตอนทีละ Step

ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91
 • กรอกข้อมูลผู้เสียภาษี : โดยกรอกข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ปีภาษี 2566 ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ เช่น เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (เลขบัตรประชาชน), ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, สถานที่ติดต่อ (สถานที่ตามบัตรประชาชน), ร้านค้า/กิจการส่วนตัว (ถ้ามี), สถานะในปัจจุบัน (โสด หม้าย และสมรส) ให้เราตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เสร็จแล้วคลิกไปขั้นตอนถัดไป

แบบแสดงรายการภาษี-2566
อ้างอิงจาก : กรมสรรพากร
 • กรอกเงินได้ : ระบบแสดงหน้ารายได้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น เงินเดือน, ฟรีแลนซ์, รับจ้างทั่วไป, วิชาชีพอิสระ, ทรัพย์สินการทำธุรกิจ, การลงทุน และมรดกหรือได้รับมา สำหรับพนักงานออฟฟิศให้เลือกรายได้จากเงินเดือน คลิก ระบุข้อมูล แล้วกรอกรายละเอียดต่าง ๆ เช่น รายได้ทั้งหมด, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนายจ้าง และกดบันทึก หากมีรายได้อื่น ๆ ด้วย ที่สำคัญอย่าลืมกรอกให้ครบ ว่าเราต้องยื่นรายได้ประเภทไหนบ้าง ต้องรู้ในเรื่องของการหักค่าใช้จ่ายในแต่ละส่วน

Assessable income
อ้างอิงจาก : กรมสรรพากร

สำหรับพนักงานประจำให้ใส่ข้อมูลตามใบ 50 ทวิได้เลย (โดยบริษัทจะเป็นคนออกหนังสือรับรอง) ข้อมูลที่ต้องใส่ คือ เงินได้ทั้งหมด ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและเลขผู้จ่ายเงินได้ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท)

 • กรอกค่าลดหย่อน : ส่วนนี้จะซับซ้อนที่สุด แต่หลักการจะอยู่ที่เราต้องรู้ก่อนว่าเรามีเงินได้และค่าลดหย่อนอะไรบ้าง หากมีรายการลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ระบบขึ้นให้อัตโนมัติเราสามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้เลย เช่น เงินบริจาค เบี้ยประกัน ฯลฯ ใส่ให้ครบทุกอย่างที่เรามีเพื่อรักษาเงินในบัญชีของเรา

allowance
อ้างอิงจาก : กรมสรรพากร
 • ตรวจสอบข้อมูล : หากเรากรอกข้อมูลทุกอย่างครบ ระบบจะทำการคำนวณข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ เราแค่ทำการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนอีกครั้งก่อนทำการยืนยันการยื่นแบบ

ถ้าเราอยากทราบว่าเราจะเสียภาษีอยู่ที่เท่าไหร่ ดูได้จากรายได้สุทธิเราตกอยู่ที่ช่วงไหน ตามตาราง

ตารางการคำนวณหาจำนวนภาษี

รายได้รวมทั้งปี (บาท)

อัตราภาษี (เปอร์เซ็นต์)

ไม่เกิน 150,000 บาท

ได้รับการยกเว้น

150,001-300,000 บาท

5%

300,001-500,000 บาท

10%

500,001-750,000 บาท 

15%

750,001-1,000,000 บาท

20%

1,000,001 บาท-2,000,000 บาท

25%

2,000,001 บาท-5,000,000 บาท

30%

5,000,001 บาทขึ้นไป

35%

**ตารางนี้จะเป็นการคำนวณหาจำนวนภาษีตาม วิธีคิดอัตราภาษีเงินได้แบบขั้นบันได

เห็นมั้ยว่าการยื่นภาษีง่ายนิดเดียว ยื่นได้ด้วยตัวเองไม่ต้องง้อใคร สำหรับใครที่อยากหาข้อมูลความรู้ในเรื่องต่างๆ หรือบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจจาก BNN ก็สามารถเข้ามาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ BNN Blog แหล่งรวมดาวชาว BNN ที่จะมาแชร์ความรู้ ทริค และโปรปังให้คุณได้ไปแบบไม่อั้น ตามมาเลยที่ https://blog.bnn.in.th 👀👀👀

***บทความนี้เป็นแนวทางในการยื่นภาษีออนไลน์ที่จัดทำขึ้น ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 หากมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทางบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือแก้ไขล่วงหน้า

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • ความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

  ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญต่อเรา เราขอรับรองว่าข้อมูลของท่านจะได้รับการปกป้องและรักษาเป็นอย่างดี การอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พึงได้รับ คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.comseven.com/PDPA หรือติดต่อ 02-017-7788, 02-017-7770

Save