ประกาศรายชื่อสาขา BaNANA ที่เปิดให้บริการตามปกติ

เนื่องด้วยสถานการณ์ โควิด 19 ในตอนนี้ทำให้บางสาขาของ BaNANA ต้องปิดให้บริการ แต่คุณลูกค้าไม่ต้องกังวล ยังมีอีกหลายสาขาที่ยังเปิดให้บริการทั่วประเทศ :-)

ประกาศรายชื่อสาขา BaNANA ที่เปิดให้บริการตามปกติ

BaNANA ขอส่งความห่วงใยทุกท่าน ดูแลสุขภาพและรักษาระยะห่าง ช้อปปิ้งผ่าน www.BNN.in.th 🙂

ได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศ 

สาขา BaNANA ที่เปิดให้บริการตามปกติ

► กรุงเทพฯและปริมณฑล

ชื่อสาขาเบอร์โทร
บานาน่าสโตร์ สาขา มหาวิทยาลัยรังสิต065-8646502

ภาคกลาง

ชื่อสาขาเบอร์โทร
บานาน่าสโตร์ สาขา บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กำแพงเพชร081-9102772
บานาน่าสโตร์ สาขา บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ นครสวรรค์065-8045847
บานาน่าสโตร์ สาขา บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ นครสวรรค์ 
บานาน่าสโตร์ สาขา บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ นครสวรรค์ (2) 
บานาน่าสโตร์ สาขา บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ พิษณุโลก064-3010927
บานาน่าสโตร์ สาขา บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ลพบุรี095-205-6358
บานาน่าสโตร์ สาขา บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สมุทรสงคราม064-1837296
บานาน่าสโตร์ สาขา บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อ่างทอง083-0955844
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พิษณุโลก090-197-2916
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ท่าทอง พิษณุโลก 
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส สมุทรสงคราม 
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส สระบุรี065-8646561
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส สามชุก สุพรรณบุรี 
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส อู่ทอง สุพรรณบุรี061-0144616
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส อ่างทอง096-8382874
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส เพชรบูรณ์096-7688910
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส แก่งคอย สระบุรี 
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าโรบินสัน กำแพงเพชร061-0103681
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าโรบินสัน กำแพงเพชร 
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าโรบินสัน สระบุรี091-7725216
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าโรบินสัน สุพรรณบุรี083-9890823
บานาน่าสโตร์ สาขา สิงห์บุรี 
บานาน่าสโตร์ สาขา อำเภอเมืองลพบุรี 
บานาน่าสโตร์ สาขา อำเภอเมืองอ่างทอง 
บานาน่าโมบาย สาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก 

► ภาคตะวันออก

ชื่อสาขาเบอร์โทร
บานาน่าสโตร์ สาขา บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ศรีมหาโพธิ์064-2134197
บานาน่าสโตร์ สาขา บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สระแก้ว063-8082649
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ระยอง095-3694578,033-013203
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส จันทบุรี081-9271543
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส นิคมพัฒนา080-2031438
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ปราจีนบุรี084-700-1325,037-482267-69
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส มาบตาพุด ระยอง 
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส อรัญประเทศ064-1828817 ,037-600211
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส แกลง065-864-4236
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเมก้า มาร์เก็ต อรัญประเทศ037-641038,062-5971176
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าแพชชั่น ระยอง038-612508,038-612509, 083-9890826
บานาน่าสโตร์ สาขา สระแก้ว091-7705943,037-232725
บานาน่าสโตร์ สาขา แพชชั่น ระยอง 
บานาน่าโมบาย สาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ระยอง095-3692908,033-013205-6
บานาน่าโมบาย สาขา ศูนย์การค้าโรบินสัน จันทบุรี083-8425571,039-321644-45
บานาน่าโมบาย สาขา ศูนย์การค้าโรบินสัน ปราจีนบุรี091-8083517

► ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อสาขาเบอร์โทร
บานาน่าสโตร์ สาขา ตึกคอม ขอนแก่น 3.3085-918-1873,043-389407-10 ต่อ 105
บานาน่าสโตร์ สาขา ตึกคอม อุดรธานี083-0954963,042-247246
บานาน่าสโตร์ สาขา ทวีกิจ บุรีรัมย์044-110-745, 091-770-8843
บานาน่าสโตร์ สาขา บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กาฬสินธุ์ 
บานาน่าสโตร์ สาขา บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชัยภูมิ095-7828414
บานาน่าสโตร์ สาขา บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ นครพนม 
บานาน่าสโตร์ สาขา บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์063-9069535
บานาน่าสโตร์ สาขา บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ปากช่อง065-8646535
บานาน่าสโตร์ สาขา บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มุกดาหาร089-9249836,042-661929,042-661930
บานาน่าสโตร์ สาขา บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ยโสธร083-0979503,045-586265-67
บานาน่าสโตร์ สาขา บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ร้อยเอ็ด083-0954962,043-624806-07
บานาน่าสโตร์ สาขา บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ศรีสะเกษ090-9806197, 045-960237
บานาน่าสโตร์ สาขา บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลย085-9181866,042-845750
บานาน่าสโตร์ สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น064-1105978
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าท็อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต ขอนแก่น 
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าบิ๊กเจียง หนองคาย090-197-2922,042-412742,042-412751-52
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น085-1113306,043-288370
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา นครราชสีมา064-1589928
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี084-700-1353,042-921468,-469-470
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา อุบลราชธานี083-0954959,045-950814, 045-950815
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ โคราช044-393426-7,081-7509393
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ โคราช 2065-864-4307
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส กาฬสินธุ์043-814548,084-3608839
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ขอนแก่น 
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ชัยภูมิ 
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ด่านขุนทด นครราชสีมา 
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส นครพนม091-772 4687,042-512308
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส นางรอง บุรีรัมย์095-8674259,044-110764
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส บึงกาฬ063-9029470, 042-491235, 042-491253
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ปากช่อง090-9541960
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ยโสธร061-0090398
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส วาปีปทุม080-203-1480, 043-020193
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส วารินชำราบ064-3016546
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส เดชอุดม096-8270717
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส โคราช 2063-9164638
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัสชุมแพ ขอนแก่น 
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าโรบินสัน บุรีรัมย์ 
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าโรบินสัน บุรีรัมย์083-0996171,044-600729
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าโรบินสัน มุกดาหาร 
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าโรบินสัน ร้อยเอ็ด 
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าโรบินสัน ร้อยเอ็ด091-8899074,043-540928-29
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าโรบินสัน สกลนคร083-9890896,042-971774-76
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าโรบินสัน สุรินทร์091-7709044,044-042-751-53
บานาน่าสโตร์ สาขา เทอมินอล 21 โคราช063-9069569
บานาน่าสโตร์ สาขา เสริมไทย มหาสารคาม 2 
บานาน่าสโตร์ สาขา เสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม083-0954958, 043-970-747, 043-970-748
บานาน่าสโตร์ สาขา โรบินสัน ชัยภูมิ 
บานาน่าสโตร์ สาขา ไอทีพลาซา อุบลราชธานี 
บานาน่าโมบาย สาขา ศูนย์การค้าโรบินสัน มุกดาหาร090-9089905
บานาน่าโมบาย สาขา ศูนย์การค้าโรบินสัน ร้อยเอ็ด091-8899075,043-540858-59

► ภาคตะวันตก

► ภาคตะวันตก

ชื่อสาขาเบอร์โทร
บานาน่าสโตร์ สาขา บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ น่าน095-3692909
บานาน่าสโตร์ สาขา บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ลำพูน063-9826890
บานาน่าสโตร์ สาขา บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สุโขทัย063-8397280
บานาน่าสโตร์ สาขา บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เชียงราย096-827-0715
บานาน่าสโตร์ สาขา บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เชียงใหม่096-9630062
บานาน่าสโตร์ สาขา บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ น่าน 
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าท็อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต สิงห์บุรี 
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้ามายา เชียงใหม่061-0099081
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ดอยสะเก็ต เชียงใหม่091-7708936
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงราย081-3725629
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงราย 1.1052-020107
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ท 3.1090-197-2915
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง096-7038278
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (2) 
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ท่าหลวง พิจิตร061-0143812
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ฝาง เชียงใหม่096-7186659
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส พะเยา063-8754360
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส อุตรดิตถ์081-9097700
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัสเชียงของ064-1130989
บานาน่าสโตร์ สาขา อำเภอเมือง สุโขทัย 
บานาน่าสโตร์ สาขา อำเภอเมือง เชียงราย 
บานาน่าสโตร์ สาขา แม่สาย เชียงราย 

► ภาคใต้

ชื่อสาขาเบอร์โทร
บานาน่าสโตร์ สาขา บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กระบี่ 
บานาน่าสโตร์ สาขา บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ตรัง091-7725217,075-581913-14
บานาน่าสโตร์ สาขา บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ นครศรีธรรมราช096-8385104
บานาน่าสโตร์ สาขา บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ภูเก็ต076-304454,081-3725671
บานาน่าสโตร์ สาขา บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สตูล061-0128218
บานาน่าสโตร์ สาขา บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สุราษฎร์ธานี064-1326258
บานาน่าสโตร์ สาขา ปัตตานี 
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา สุราษฎร์ธานี077-962-603, 089-924-7250 Fax 077-962-604
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช083-0998070
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส กระบี่096-7233896
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส กระบี่ (2) 
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ฉลอง065-864-4253
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ชุมพร083-9893623,077-970-294-5
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ตรัง091-7187709
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ถลาง(ภูเก็ต)090-1972919,076-311303-05
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ทุ่งสง080-9479736
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส นครศรีธรรมราช095-8824746
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส พัทลุง095-8742819
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ภูเก็ต096-6359097
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ระนอง 
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ละไม(สมุย)077-256557-8, 085-9181880
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส สามกอง ภูเก็ต095-8752753
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส สิชล นครศรีธรรมราช065-8629839
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส แม่ขรี พัทลุง095-8219439
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าโรบินสัน ตรัง064-7598823
บานาน่าสโตร์ สาขา ศูนย์การค้าโรบินสัน นครศรีธรรมราช 
บานาน่าสโตร์ สาขา สหไทยพลาซ่า ทุ่งสง083-9893620,075-411251
บานาน่าสโตร์ สาขา เฉวง(สมุย)077-426-951, 077-447534, 083-9890895
บานาน่าสโตร์ สาขา โฮมโปร ภูเก็ต076-605933, 083-9892009
บานาน่าโมบาย สาขา ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส เฉวง(สมุย)090-9077018,077-256288-89

  ** ข้อมูลอัพเดทเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2564

อาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถติดต่อสอบถาม เช็คสาขาได้ทีเปิดให้บริการได้ที่

Call Center 02 017 7770

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • ความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

    ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญต่อเรา เราขอรับรองว่าข้อมูลของท่านจะได้รับการปกป้องและรักษาเป็นอย่างดี การอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พึงได้รับ คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.comseven.com/PDPA หรือติดต่อ 02-017-7788, 02-017-7770

Save